Ovde možete pronaći objave koje ne spadaju u neku od drugih gorenavedenih kategorija.

btdb_2
Konkurs: Solidarnost pre svega
Kao odgovor na napore velikog broja pojedinaca, formalnih i neformalnih grupa, kao i medija da solidarno odgovore na novonastalu situaciju, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati, kako već pokrenute… Read…