Uloga UP Centra

Sama platforma je ovde da bi pružila podršku učeničkim parlamentima u svakom mogućem aspektu njihovog rada. One vrednosti na koje se naš rad oslanja i koje kroz njega promovišemo su transparentnost, profesionalnost i odgovornost.

Sam UPC teži da bude vodeći akter u polju pomoći i podrške i informisanja učeničkih parlamenata cele Srbije.

  • Odgovornost
  • Transparentnost
  • Profesionalnost
.

UNSS teži da svoje treninge prilagodi potrebama srednjoškoalca što je više moguće. Najčešće planiramo treninge na godišnjem nivou kroz istraživanja koja radimo tokom godine, ali uvek imamo i nekoliko treninga koji su prilagođeni određenom parlamentu ili čitavom gradu. Pored ovih treninga, za koje teme možete videti ispod, takođe postoji opcija i da pripremimo trening na specifičnu temu po zahtevu parlamenta.

finansije

vidljivost

aktivizam

saradnja sa zajednicom

inkluzija

zagovaranje

strateško planiranje

Javne pozive za naše treninge možete pronaći na stranici Vesti, kao i na glavnom UNSS sajtu i društvenim mrežama.

Finansije

Prepoznali smo koliku prepreku finansije često predstavljaju parlamentima, tako da od 2010. godine UNSS sprovodi projekat “Srednjoškolci za Srednjoškolce (SzS)” kroz koji možemo da pomognemo parlamentima finansijski.
Svake godine imamo javni konkurs za finansiranje projekata parlamenata.


Apliciranje je prilagođeno parlamentima i lokalnim srednjoškolcim organizacijama.
Dalje informacije o ovom aspektu našeg rada možete čitati ovde.

Tehnička podrška

Tehnička podrška koju UNSS pruža parlamentima je prilagođena potrebama parlamenta, a sastoji se iz nekoliko segmenata.

Resursi

Na Platformi možete pronaći različite resurse koji su namenjeni najrazličitijim potrebama Učeničkih parlamenata. Ispod možete videti neke od resursa koje nudimo, a sve njih možete pronaću u okviru stranice Resursi.

Ulažemo mnogo energije kako bi svi raspoloživi resursi bili relevantni i ažurirani. Sve ove resurse sami održavamo i koristimo u našem radu, tako da smo uvereni da su korisni.

Mreža

Unija srednjoškolaca Srbije je organizacija koja zastupa veliku mrežu srednjih škola sa teritorije cele Srbije. Kroz UP Centar nastojimo da osnažimo ne samo pojedinačno škole, već celu mrežu tako da deluje složno ka ispunjenju zajedničkih ciljeva!

Pored toga, nastojimo da podstaknemo škole i srednjoškolce/ke da sarađuju, planiraju zajedničke akcije i pokreću inicijative. Uključi se!