Saznaj o nama

Unija srednjoškolaca Srbije je organizacija koja predstavlja sve srednjoškolce i srednjoškolke Srbije u dijalogu sa donosiocima odluka.

UP Centar je mesto gde svi članovi i koordinatori učeničkih parlamenata, aktivisti, srednjoškolci i drugi zainteresovani mogu pronaći različite resurse (u vidu priručnika, video materijala, linkova, istraživanja i sl.), pozive i događaje. 

Trudićemo se da prikupljamo i distribuiramo informacije od značaja za rad parlamenata, kroz sve raspoložive kanale komunikacije, ali i da pružamo alate i tehničku podršku zainteresovanim učeničkim parlamentima.

Ko vodi UP Centar?
UPC vodi Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS).

Na UPC radi Medija tim UNSS-a, koji se sastoji iz srednjoškolaca/ki koji su prošli kroz obuke za rad na sajtu.

Kako je nastao UP Centar?
Ideja je nastala kada smo razvijali projekat “Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!” koji sprovodimo uz pomoć BOŠ-a, a u okviru programa “Aktivni građani – bolje društvo, zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”  uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji zapravo cilja da razvije mehanizme za samoreprezentaciju srednjoškolaca i srednjoškolki i podrži jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata iz cele Srbije.