Konkurs: #štanamteško omladinskih volonterskih akcija

Danas, UPC vas upoznaje sa novom prilikom za učeničke parlamente i neformalne grupe. U pitanju je konkurs, a kako se navodi na zvaničnom sajtu programa “Mladi su zakon”, ove godine i ti možeš kroz program „Mladi su zakon 2020“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu – konkurs za finansiranje i podršku ideja mladih (od 15 do 30) godina pod nazivom “Šta nam teško” je otvoren od 30. jula 2020. godine.

Na sajtu se navodi da žele da podrže SVE mlade, koji žele da urade nešto korisno u svom mestu, za ljude iz svoje zajednice ili životnu sredinu. Ne morate da budete odlični đaci ili studenti, da imate prethodno iskustvo, da ste do sada već volontirali ili bili aktivni na bilo kakav način. Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.

Za učešće u programu mogu se prijaviti:
• neformalne grupe od minimalno 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna osoba izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu

• udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina.

Bitno je da vaša akcija ima smisla: bude realno ostvarljiva, rešava neki konkretan problem ili potrebu zajednice, tj. poboljšava život u vašem mestu, neprofitnog je karaktera, tj. ne koristi se za ličnu dobit i vaš tim je sprovodi volonterski, tj. dobrovoljno.

Kako je navedeno, Presek prvog kruga prijava: 16. avgust – rok za predaju ideja putem onlajn formulara, a poziv za prijavu projekata je otvoren u periodu od 30. jula do 1. novembra. Procena i odabir projekata će se vršiti na dve nedelje do utroška sredstava. Sve aktivnosti se moraju završiti zaključno sa 1. decembrom tekuće godine.

Kako biste se prijavili, potrebno je da odete na sajt https://mladisuzakon.rs/stanamtesko-konkurs/ gde ćete pronaći sve zahteve/obrasce za prijavu, a ukoliko vam je potrebna pomoć, moguće je i kontaktirati mentora koji će vam pomoći da predstavite ideju na najbolji mogući način.