Konkurs: Solidarnost pre svega

Kao odgovor na napore velikog broja pojedinaca, formalnih i neformalnih grupa, kao i medija da solidarno odgovore na novonastalu situaciju, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati, kako već pokrenute inicijative, tako i novonastale grupe u odgovoru na krizu izazvanu korona virusom.

OBLASTI PODRŠKE:

  • Aktivizam i zaštita zdravlja
  • Socijalno – psihološka podrška
  • Informisanje i edukacija
  • Koordinacija volontiranja na lokalu

KO MOŽE DA SE PRIJAVI I DO KADA?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja građana, mediji i neformalne grupe građana okupljene oko zajedničke ideje da pomognu građanima u suočavanju sa kriznom situacijom.

Konkurs je otvoren do 20. aprila 2020. godine do 16 časova.

KOLIKI IZNOS PODRŠKE JE MOGUĆE DOBITI I DO KADA JE MOGUĆE REALIZOVATI NAŠ PROJEKAT, AKO ON BUDE ODOBREN?

Odobreni projekti se mogu realizovati od 01. maja do 15. jula 2020. godine.

Neformalne grupe mogu dobiti podršku u iznosu do 50.000 dinara.

Udruženja i fondacije za realizaciju projekta mogu dobiti do 200.000 dinara, dok mediji mogu dobiti podršku do 150.000 dinara.

Ne postoji minimalni iznos koji neformalna grupa, udruženje ili mediji mogu da traže. Sufinansiranje projekata nije potrebno.

Ukupan raspoloživi fond iznosi 1.850.000 dinara. Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkurs i raspiše novi konkurs.

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

  • Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe u ovom trenutku, imaju širok uticaj na zajednicu i pomažu građanima, prvenstveno najugroženijim,  da se odgovorno i solidarno suoče sa krizom
  • Projekte koji promovišu solidarnost, podstiču druge da se aktivno uključe u pomoć zajednici u kojoj žive
  • Projekte koji se mogu realizovati od 01. maja do 15. jula 2020. godine, nakon čega su aplikanti u obavezni da dostave kompletan narativni i finansijski izveštaj

KAKVE PROJEKTE NE PODRŽAVAMO?

  • Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija
  • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života