UPC vas upoznaje sa Danima Demokratske Kulture Zemunske gimnazije

Počev od danas, UP Centar će objavljivati dobre prakse, odnosno projekte, aktivnosti i generalno gledano dobar i organizovan rad koji su pokazali neki parlamenti svakog ponedeljka. Cilj dobrih praksi jeste da prikažemo kako je tačno izgledao neki projekat ili aktivnost, da vas upoznamo sa svim mogućim problemima sa kojima ćete se možda susreti, ali i sa rešenjima koja su pronađena i koja su korišćena od strane članova UPa koji su organizovali projekat o kojem govorimo. Dobre prakse su tu da motivišu, pokažu sve i dobre i loše strane koje vođenje projekta nosi i da predstave sve iz ugla organizatora.

Danas, dobra praksa je događaj koji organizuje Zemunska Gimnazija, Dani Demokratske Kulture. Naš sagovornik je Nemanja Vukosavljević, glavni organizator događaja.

Šta su Dani Demokratske Kulture u Zemunskoj gimnaziji?
To je projekat koji obuhvata 3-4 dana u toku jedne godine, učesnike iz svih krajeva Srbije ali i ostalih zemalja u regionu, pa i Kipra, dosta rada, pozitivne energije… Mi, iz Učeničkog parlamenta Zemunske gimnazije, sprovodimo ideju u delo. Sam naziv projekta govori da se bavimo temama i problemima sa kojima se jedan srednjoškolac tj. mlad čovek susreće, na način demokratskog mišljenja. Težimo negovanju okruglog stola, diskusije i razmeni “dobara” u vidu iskustava i ideja medju učesnicima. Pravi srednjoškolski aktivizam je drugo ime tog projekta.

Odakle je potekla ideja da se napravi ovakav događaj?
U Učeničkom parlamentu Zemunske gimnazije oduvek težimo podsticanju aktivizma kod mladih s toga smo želeli da napravimo projekat koji će trajati iz godine u godinu sa istim nazivom ali različitim temama koje obrađujemo, a tiču se upravo mladih. Prošlogodišnji projekat je pokrenula šetnja pored reke čija je obala bila zatrpana otpadom.


Na koji način se DDK menjao kroz godine?
Uz konstantu promenu i okupljanje što većeg broja ljudi menjala se i tema koju smo, i koje ćemo obrađivati. Prve godine radili smo na učeničkim pitanjima, to je ono što interesuje mlade, objašnjavanje potencijala aktivizma kao i pravnih okvira koji se moraju poštovati kroz sve akcije koje se sprovode, kako kod nas u Zemunskoj gimnaziji tako i u drugim školama Srbije ali i inostranstva. Sledeće godine obrađivali smo temu koja se ne tiče samo mladih već i svih ljudi. Radili smo na temu ekologije tj. na ekološkom razgibavanju sredine u kojoj živimo, razmenjivali iskustva i ideje kako sa stučne strane tako i sa strane ostalih učesnika iz Srbije, Makedonije, Mađarske, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Kipra…


Na koju promenu ste najponosniji?
Sama ideja da smo nekoga naučili stvarima koje će kasnije sprovoditi i prenositi drugima jeste naš uspeh. Samo pokretanje mladih u toj meri do koje smo doprli čini nas ponosima.


Da li je postignut prvobitni cilj koji je postavljen?
Ciljevi kojima težimo u svakom projektu jeste okupljanje mladih, razmena ideja, iskustava, međusobno podsticanje, razvijanje daljih projekata, ostvarivanje mreže medju učesnicima… Navodeći ove ciljeve mislim da smo svaki ostvarili.


Koji je najveći problem sa kojim ste se susreli pri izvođenju aktivnosti u okviru DDK-a?
Od ideje do realizacie je dug put, ali sa pravom ekipom ljudi to ide jako lako. Osnovni problem, ne samo kod nas, već kao i nešto što sam naučio od ostalih učesnika ovih godina jeste samo traženje sredstava za realizaciju projekta.


Koji su budući planovi DDK-a?
Spremamo učesnicima novu temu koja će ponovo biti društtveno angažovana za život mladih ili će pak tema biti vezana za postojeće probleme, a mi ćemo ih zajedničkom snagom rešiti.


Koji bi savet dao svima koji organizuju neke aktivnosti u okviru UP-a?
Pre svega sama ideja je jako bitna, zatim dobra ekipa koja će tu ideju unaprediti i sprovesti je u delo. Uz to naveo bih da su kontakti i mreže ljudi jako korisni i sastavni deo svakog projekta. Dodao bih još da želim puno sreće svakome ko se okuša u organizovanju aktivnosti i da smo otvoreni za saradnju. Pozdrav od Učeničkog parlamenta Zemunske gimnazije.