Šta je UP Centar

UP Centar je prostor za sve učeničke parlamente kojima su potrebni resursi kako bi uspešno realizovali i promovisali svoje aktivnosti.

0
učeničkih parlamenata u RS
0
aktivnosti u toku 2018/2019.
0
regulativa o UP
0
škola članica UNSS

Najnovije vesti

Resursi